Fithriana, S.Ag.
NIK: 11060670107*****
NIP: 1968040319941*****
NUPTK: 83627526533*****
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Aceh Besar, 14 Oktober 1997
Agama: Islam
Pendidikan: S-1 Tadris Bahasa Inggris
Jurusan: Tadris Bahasa Inggris
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Bahasa Inggris
Alamat : Jurong Peujera

0852***
fithriana74@gmail.com
@fithriana