Indah Yanfika Sari, S.Pd.
NIK: 11710841018*****
NIP: 1989010120190*****
NUPTK: 8989892023*****
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Banda Aceh, 01 Januari 1989
Agama: Islam
Pendidikan: S-1 Pendidikan Matematika
Jurusan: Pendidikan Matematika
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Matematika
Alamat : Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru

0852***
indahyanfikasari89@gmail.com
@indahyanfika