Ners. Afifullah A.R., S.Kep.
NIK: 1106212704890***
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L: Banda Aceh, 27 April 1989
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Keperawatan
Status: Tenaga Honor
Jenis GTK: Tenaga Kesehatan (UKS)
Alamat : Ule Lheu, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh

081269400***
afi.fullah27@gmail.com
-