Rahmat Fariyansyah, S.Kom.
NIK: 1106101108920***
NIP: -
NUPTK: 3143770671130***
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L: Bakoy, 11 Agustus 1992
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Teknik Informatika
Status: Kontrak Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
Jenis GTK: Administrasi Kesiswaan/ Sarpras/ Humas
Alamat : Dusun TGK. Syeh, Desa Lheu Blang, Kecamatan Darul Imarah

082312505***
rahmatfariyansyah.mediasosial@gmail.com
https://www.facebook.com/IJacbesr